18 Απριλίου 2024
12.74 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔελτία Τύπου
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ

  • Πως γίνεται η διαδικασία της κατάσχεσης ;

Ο Δήμος ενημερώνει την τράπεζα σχετικά με το ΑΦΜ του οφειλέτη και το ποσό της κατάσχεσης.  Το ποσό της κατάσχεσης αποτελεί μέρος της συνολικής οφειλής.

Ο Δήμος δεν έχει εικόνα για τον αριθμό, και το είδος των λογαριασμών που διατηρεί ο οφειλέτης στην τράπεζα καθώς και σε ποια τράπεζα διαθέτει λογαριασμούς.

 

  • Τι προστατεύεται από το κατασχετήριο

Το έγγραφο του Δήμου προς την τράπεζα αναφέρει ρητά «Εξαιρούνται της κατάσχεσης συντάξεις, επιδόματα (πρόνοιας, ανεργίας) και μισθοδοσία».

Σε περίπτωση που κάποιο τραπεζικό ίδρυμα ενεργεί διαφορετικά, παραβιάζοντας τους όρους του κατασχετηρίου, ο οφειλέτης μπορεί να επικαλεστεί το παρακάτω απόσπασμα του κατασχετηρίου εγγράφου «στα χέρια σας ως τρίτου κάθε χρηματική απαίτηση των παραπάνω οφειλετών κατά της τράπεζας σας από τραπεζικούς λογαριασμούς υπαρχουσών και μελλοντικών καταθέσεων χρημάτων τους οποίους τηρεί στην Τράπεζα σας, όπως (ενδεικτικά) από τραπεζικούς λογαριασμούς καταθέσεων χρημάτων, απλούς και προθεσμιακούς, κοινούς λογαριασμούς καταθέσεων και μέχρι τα ποσά που αναγράφονται ανωτέρω αλλά και στις καρτέλες χρεώσεως του καθενός εξ αυτών και σας προσκαλώ για την ικανοποίηση των παραπάνω απαιτήσεων του Δήμου Ανωγείων  να καταθέσετε στο Δήμο Ανωγείων  (o οποίος εδρεύει στα Ανώγεια ), εντός της προθεσμίας που ορίζεται στον νόμο από την επίδοση του παρόντος (άρθρο 30Α Ν. 356/1974, που ισχύει για τους ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 167 Ν. 3463/2006, οκτώ -8- ημέρες), τα χρηματικά ποσά των παραπάνω τραπεζικών λογαριασμών καταθέσεων χρημάτων κ.λπ., τα οποία οφείλετε στους παραπάνω οφειλέτες του Δήμου Ανωγείων. Εξαιρούνται της κατάσχεσης συντάξεις, επιδόματα(πρόνοιας, ανεργίας), και μισθοδοσίας»

ζητώντας από την τράπεζα να αναθεωρήσει.

 

  • Πως γίνεται ένας λογαριασμός ακατάσχετος ;

Είναι θέμα που αφορά αποκλειστικά τον οφειλέτη και το τραπεζικό ίδρυμα.

 

  • Πως μπορεί να γίνει άρση του κατασχετηρίου

Το κατασχετήριο αίρεται ή καταργείται μετά από αίτημα του Δήμου προς την τράπεζα στις παρακάτω περιπτώσεις:

Α)      Όταν ο οφειλέτης προσέλθει στο Δήμο και διακανονίσει το σύνολο της οφειλής σε 12μηνο ή 24μηνο διακανονισμό.

Β)      Όταν ο οφειλέτης πληρώσει το σύνολο του ποσού που ο Δήμος έχει ζητήσει να κατασχεθεί.

 

  • Τι συμβαίνει στην περίπτωση ύπαρξη παλαιότερων κατασχετήριων; Ισχύουν αθροιστικά ;

Το ποσό της κατάσχεσης που ισχύει είναι αυτό του τελευταίου κατασχετηρίου. Για παλαιότερα κατασχετήρια ενημερώνεται ο Δήμος και διευθετεί το θέμα με το αντίστοιχο τραπεζικό ίδρυμα.

 

  • Μου εμφανίζει το κατασχετήριο σε όλους τους λογαριασμούς και σε όλα τα τραπεζικά ιδρύματα και φαίνεται ότι ο Δήμος κατάσχει ποσό πολλαπλάσιο της οφειλής. Τι ισχύει σε αυτή την περίπτωση ;

Ο Δήμος αποδεσμεύει το ΑΦΜ και τους λογαριασμούς του οφειλέτη από όλα τα τραπεζικά ιδρύματα μόλις του αποδοθεί το κατασχεθέν ποσό.

Το ίδιο ισχύει και όταν ο οφειλέτης είναι συνδικαιούχος σε τραπεζικό λογαριασμό ατόμου που δεν έχει κατασχετήριο.

Από το Δήμο Ανωγείων

Περισσότερα σε Δελτία Τύπου
26/03/2024
Προμήθεια γεωραντάρ για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση υπόγειων δομών…
26/03/2024
Δημόσια Σύμβαση παροχής υπηρεσιών ποσού 218.909,60 € Για την εκτέλεση…
11/01/2024
Ορισμός άμισθου αντιδημάρχου στο Δήμο Ανωγείων και συγκρότηση Επιτροπών Καταγραφής…
09/01/2024
Εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή της πενταμελούς…
03/01/2024
Υπογραφή Σύμβασης για την εκπόνηση «Μελετών Επέκτασης – Αναβάθμισης Σχολικού…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου