20.09.2023 - Δελτίο Τύπου για την 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 13.09.2023 - 13-09-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) 31.08.2023 - Σχολικό παζάρι του Χαμόγελου του Παιδιού 30.08.2023 - ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30.08.2023 - ΄Ένταξη του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κτίριο του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD – LEADER 28.08.2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 4482/1-8-2022 (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 09.08.2023 - Υπογράφηκε η Σύμβαση  μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και των αναδόχων μελετητών για τα πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. 03.08.2023 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023
23 Σεπτεμβρίου 2023
23 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔελτία Τύπου
Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του έργου « ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ » με συνολικό προϋπολογισμό 1.968.848,97 €

Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «Βελτιωτικές Παρεμβάσεις Αγροτοκτηνοτροφικής οδοποιίας Δήμου Ανωγείων» που χρηματοδοτείται απο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών “Αντώνης Τρίτσης” συνολικού Π/Υ 1.968.848,97€, μεταξύ του Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κ. Χαράλαμπου Λυδάκη  

Σε γραπτή δήλωση του ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ανέφερε:

«Το σημαντικό αυτό έργο έρχεται να προστεθεί στον συνολικό σχεδιασμό που έχουμε εκπονήσει για την βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Στόχος αυτού του σχεδιασμού είναι να εξασφαλιστεί η ασφαλής και συντομότερη πρόσβαση των αγροτών και κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις τους, καθώς και την ασφαλή και συντομότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων τους, παράλληλα καθώς το έργο, δεν αφορά σε νέες διανοίξεις, δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεν θα φέρει όχληση στην τοπική χλωροπανίδα.

Το έργο αυτό θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην περιοχή καθώς η κύρια οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία. Η βελτίωση του αγροκτηνοτροφικού οδικού δικτύου θα επιφέρει επιπλέον εξοικονόμηση στην κατανάλωση καυσίμων με θετικό αντίκτυπο τόσο στην τοπική οικονομία αλλά και στο περιβάλλον . Επιπλέον, η εύκολη και ασφαλής προσβασιμότητα στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου θα δώσει την δυνατότητα στους τοπικούς επαγγελματίες να αναβαθμίσουν τις μονάδες τους και να εισάγουν καινοτομίες στην διαδικασία παραγωγής αναβαθμίζοντας την ανταγωνιστικότητα τους.

Επιπρόσθετα με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, θα αναβαθμιστούν πλήρως δύο βασικοί άξονες, πετροκοπιό – βρουλίδια – Άγιος Υάκινθος και Ζώμινθος – Ξερολίμνη, άξονες που θα βοηθήσουν το υπο πλήρη ανάπτυξη, σύμπλεγμα εμπειριών του βουνού.».

 Αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο του Έργου αφορά σε γραμμικές παρεμβάσεις βελτίωσης σε μεγάλο μέρος των αγροκτηνοτροφικών οδών του Δήμου Ανωγείων. Οι οδοί παρέμβασης βρίσκονται υψομετρικά τόσο άνω του οικισμού των Ανωγείων όσο και κάτω αυτού. Οι παρεμβάσεις επί των υφιστάμενων οδών αφορούν παρεμβάσεις σε σημεία όπου το κατάστρωμα των αγροκτηνοτροφικών οδών παρασύρεται συχνά από τα όμβρια ύδατα και η χρήση τους εξαντλείται στην πρόσβαση σε κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και σε γεωργικές εκτάσεις, κυρίως ελαιώνες.

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει :

-καθαρισμό και μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής και τάφρων ερείσματος σε κάθε είδους εδάφη

-εκσκαφή χαλαρών εδαφών

-κατασκευές επιχωμάτων

-προμήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4

-κατασκευές ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ μεσκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

– προμήθεια χαλύβδινου οπλισμού σκυροδεμάτων

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σε συμφωνία με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Περισσότερα σε Δελτία Τύπου
20/09/2023
Δελτίο Τύπου για την 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
30/08/2023
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ…
30/08/2023
΄Ένταξη του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κτίριο…
09/08/2023
Υπογράφηκε η Σύμβαση  μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και…
07/07/2023
Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση της Εγκατάστασης…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου