20.05.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» ΜΕ CPV: 44211000-2 ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ 20.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΟΧ 1/2024 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 08.05.2024 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΜΠΩΚΟΥ ΜΑΣΚΑΛΙ ΜΕ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 02.05.2024 - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 294.287,91€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α » 30.04.2024 - Ο ΔΗΜΟΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΦΩΤΙΣΕ «ΜΠΛΕ» ΤΟ ΡΟΛΟΙ ΣΤΟ ΠΡΟΑΥΛΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΥΧΗΣ 18.04.2024 - ΕΠΙΣΚΕΨΗ DR. GHASSAN KHALIL ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ UNICEF ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 17.04.2024 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΠ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 04.04.2024 - ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ – ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ «ΑΓΑΠΗ»
21 Μαΐου 2024
12.74 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔελτία Τύπου
Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του έργου « ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ » με συνολικό προϋπολογισμό 1.968.848,97 €

Υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του έργου «Βελτιωτικές Παρεμβάσεις Αγροτοκτηνοτροφικής οδοποιίας Δήμου Ανωγείων» που χρηματοδοτείται απο το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών “Αντώνης Τρίτσης” συνολικού Π/Υ 1.968.848,97€, μεταξύ του Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη και του εκπροσώπου της αναδόχου εταιρείας κ. Χαράλαμπου Λυδάκη  

Σε γραπτή δήλωση του ο δήμαρχος Ανωγείων Σωκράτης Κεφαλογιάννης, ανέφερε:

«Το σημαντικό αυτό έργο έρχεται να προστεθεί στον συνολικό σχεδιασμό που έχουμε εκπονήσει για την βελτίωση υφιστάμενων δρόμων πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις.

Στόχος αυτού του σχεδιασμού είναι να εξασφαλιστεί η ασφαλής και συντομότερη πρόσβαση των αγροτών και κτηνοτρόφων στις εκμεταλλεύσεις τους, καθώς και την ασφαλή και συντομότερη μεταφορά των ευπαθών προϊόντων τους, παράλληλα καθώς το έργο, δεν αφορά σε νέες διανοίξεις, δεν θα έχει αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και δεν θα φέρει όχληση στην τοπική χλωροπανίδα.

Το έργο αυτό θα έχει σημαντικό θετικό αντίκτυπο στην περιοχή καθώς η κύρια οικονομική δραστηριότητα των κατοίκων είναι η κτηνοτροφία και η γεωργία. Η βελτίωση του αγροκτηνοτροφικού οδικού δικτύου θα επιφέρει επιπλέον εξοικονόμηση στην κατανάλωση καυσίμων με θετικό αντίκτυπο τόσο στην τοπική οικονομία αλλά και στο περιβάλλον . Επιπλέον, η εύκολη και ασφαλής προσβασιμότητα στις γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου θα δώσει την δυνατότητα στους τοπικούς επαγγελματίες να αναβαθμίσουν τις μονάδες τους και να εισάγουν καινοτομίες στην διαδικασία παραγωγής αναβαθμίζοντας την ανταγωνιστικότητα τους.

Επιπρόσθετα με την ολοκλήρωση του έργου αυτού, θα αναβαθμιστούν πλήρως δύο βασικοί άξονες, πετροκοπιό – βρουλίδια – Άγιος Υάκινθος και Ζώμινθος – Ξερολίμνη, άξονες που θα βοηθήσουν το υπο πλήρη ανάπτυξη, σύμπλεγμα εμπειριών του βουνού.».

 Αντικείμενο της πράξης:

Αντικείμενο του Έργου αφορά σε γραμμικές παρεμβάσεις βελτίωσης σε μεγάλο μέρος των αγροκτηνοτροφικών οδών του Δήμου Ανωγείων. Οι οδοί παρέμβασης βρίσκονται υψομετρικά τόσο άνω του οικισμού των Ανωγείων όσο και κάτω αυτού. Οι παρεμβάσεις επί των υφιστάμενων οδών αφορούν παρεμβάσεις σε σημεία όπου το κατάστρωμα των αγροκτηνοτροφικών οδών παρασύρεται συχνά από τα όμβρια ύδατα και η χρήση τους εξαντλείται στην πρόσβαση σε κτηνοτροφικές μονάδες καθώς και σε γεωργικές εκτάσεις, κυρίως ελαιώνες.

Το φυσικό αντικείμενο περιλαμβάνει :

-καθαρισμό και μόρφωση τάφρων τριγωνικής διατομής και τάφρων ερείσματος σε κάθε είδους εδάφη

-εκσκαφή χαλαρών εδαφών

-κατασκευές επιχωμάτων

-προμήθεια δανείων θραυστών επίλεκτων υλικών κατηγορίας Ε4

-κατασκευές ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ μεσκυρόδεμα κατηγορίας C16/20

– προμήθεια χαλύβδινου οπλισμού σκυροδεμάτων

Όλες οι παραπάνω εργασίες θα γίνουν σε συμφωνία με τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις.

Περισσότερα σε Δελτία Τύπου
02/05/2024
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ 294.287,91€ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ…
18/04/2024
ΕΠΙΣΚΕΨΗ DR. GHASSAN KHALIL ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ UNICEF ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ…
04/04/2024
ΓΙΩΡΓΗΣ ΚΛΑΔΟΣ ΕΝΑΣ ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
28/03/2024
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΣΧΕΤΗΡΙΑ
26/03/2024
Προμήθεια γεωραντάρ για τον εντοπισμό και τη χαρτογράφηση υπόγειων δομών…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου