20.09.2023 - Δελτίο Τύπου για την 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 13.09.2023 - 13-09-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) 31.08.2023 - Σχολικό παζάρι του Χαμόγελου του Παιδιού 30.08.2023 - ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30.08.2023 - ΄Ένταξη του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κτίριο του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD – LEADER 28.08.2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 4482/1-8-2022 (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 09.08.2023 - Υπογράφηκε η Σύμβαση  μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και των αναδόχων μελετητών για τα πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. 03.08.2023 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023
21 Σεπτεμβρίου 2023
23 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔελτία Τύπου
Υπογράφηκε η Σύμβαση  μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και των αναδόχων μελετητών για τα πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανώγεια, 9 Αυγούστου  2023

 Θέμα : Υπογράφηκε η Σύμβαση  μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και των αναδόχων μελετητών για τα πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια.

Μεταξύ αυτών των συμβάσεων και η σύμβαση για το “Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ανωγείων (ΔΕ Ανωγείων) προϋπολογισμού περίπου 280.000€.

Το προηγούμενο τρίμηνο υπογράφηκαν οι πρώτες επτά (7) συμβάσεις, μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και των αναδόχων μελετητών για τα πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια.

Μεταξύ αυτών των συμβάσεων και η σύμβαση για το “Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ανωγείων (ΔΕ Ανωγείων) – Δήμου Μυλοποτάμου (ΔΕ Γεροποτάμου, Κουλούκωνα)” η οποία υπεγράφη στις 03.08.2023.

Ο προϋπολογισμός για το “Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ανωγείων (ΔΕ Ανωγείων) – Δήμου Μυλοποτάμου (ΔΕ Γεροποτάμου, Κουλούκωνα)” είναι από τους μεγαλύτερους του προγράμματος και ανέρχεται σε 1.740.000 ευρώ

Το συνολικό χρονοδιάγραμμα της μελέτης ανέρχεται σε 36 μήνες (24 μήνες διάρκεια της μελέτης + 12 μήνες χρόνος διορθώσεων και εγκρίσεων)

Ανάδοχος της μελέτης είναι η ένωση οικονομικών φορέων:

PRISMA ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. – ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΕΛΕΤΩΝ Μ. ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., – ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΦΥΣΕΛΙΑΣ του ΗΛΙΑ – ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΜΑΝΔΥΛΑΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ – ΓΑΜΜΑ-4 ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΓΕΩΛΟΓΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ – ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΓΙΑΝΝΑΤΟΣ του ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ – ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΖΑΡΚΑΔΟΥΛΑΣ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Δήλωση Δημάρχου Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη

“Ο Δήμος Ανωγείων για πολλά χρόνια προσπαθεί να αποκτήσει ένα σύγχρονο και λειτουργικό σχέδιο πόλης, το ισχύον είναι του 1946, και ένα Τοπικό Πολεοδομικό Σχεδιασμό για όλη την επικράτεια του που θα διευκολύνει τους πολίτες μας και θα καθορίσει τις χρήσεις γης.

Πριν 3 χρόνια αποφασίσαμε ως Δήμος ότι θα είναι επωφελές για εμάς να μπούμε στην διαδικασία εκπόνηση  ενός σύγχρονου ΤΠΣ. Καταφέραμε τότε να μπούμε στις πρώτες προκηρύξεις μελετών που βγήκαν στον αέρα τον Ιούλιο του 2021απο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.   

Το “Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο Δήμου Ανωγείων (ΔΕ Ανωγείων)” χρηματοδοτήθηκε με το ποσό των 280.000€ (αναλογικά με το 1.740.000€ της συνολικής ανάθεσης)

Σήμερα με αισιοδοξία βλέπουμε να βρισκόμαστε στις πρώτες συμβάσεις εκπόνησης των σχετικών μελετών ΤΠΣ.

Τα ωφέλη πολλά. Καταρχήν θα μπορέσουμε να καθορίσουμε ευκολότερα τις αναγκαίες επεκτάσεις της πόλης μας και των οικισμών μας. Πιο σημαντική όμως ωφέλεια είναι ότι οι πολεοδομικές μεταρρυθμίσεις που συντελούνται μέσω του προγράμματος εκπόνησης των ΤΠΣ, σε σύγκριση με τα παλαιότερα εργαλεία πολεοδομικού σχεδιασμού (ΓΠΣ, ΣΧΟΑΑΠ, ΖΟΕ…) πλεονεκτούν στο ότι μέσω της εκπόνησης / ενσωμάτωσης της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, της γεωλογικής μελέτης και της μελέτης οριοθέτησης υδατορεμάτων, εξασφαλίζονται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις, προκειμένου τα Πολεοδομικά Σχέδια Εφαρμογής (δηλαδή οι Πολεοδομικές Μελέτες) να ακολουθήσουν χωρίς περαιτέρω προβλήματα / καθυστερήσεις.

Τέλος σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος προωθούμε όλες τις διαδικασίες για την χρηματοδότηση των αναγκαίων πολεοδομικών μελετών ώστε να σταματήσουν οι χρονοβόρες και πολυδαίδαλες διαδικασίες των συνεχών τροποποιήσεων του υπάρχοντος Σχεδίου Πόλης”   

Γενικές Πληροφορίες για τα ΤΠΣ

  • Για το 70% της ελληνικής επικράτειας δεν υπάρχει σήμερα πολεοδομικός σχεδιασμός
  • Το πρόγραμμα της πολεοδομικήςμεταρρύθμισης που θα καλύψει αυτή την έλλειψη περιλαμβάνει την εκπόνηση περίπου 230  Τοπικών και Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΤΠΣ και ΕΠΣ)
  • το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 400 εκατ. ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης
  • Τα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια  θα θεσμοθετήσουν χρήσεις γης, όρους και περιορισμούς δόμησης, οικιστικές και προς πολεοδόμηση εκτάσεις, περιοχές προστασίας και  σημεία ανάπτυξης παραγωγικών δραστηριοτήτων,  μέτρα για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης κλπ

Η σημερινή κατάσταση του πολεοδομικού σχεδιασμού είναι η εξής:

  • Υπάρχουν ΓΠΣ ή ΣΧΟΑΑΠ του ν.2508/97 στο 20% των δημοτικών ενοτήτων της επικράτειας, εκ των οποίων τα μισά (δηλαδή περί το 10%) είναι ήδη παρωχημένα
  • Σε 23% των δημοτικών ενοτήτων της επικράτειας βρίσκονται μελέτες ΓΠΣ ή ΣΧΟΑΑΠ σε εξέλιξη

Εθνικός στόχος είναι η κάλυψη του 100% της επικράτειας έως το 2030, που πρακτικά σημαίνει:

  • Εκπόνηση και έγκριση ΤΠΣ στο 90% των ΔΕ (80% που στερούνται & 10% με παρωχημένο)
Περισσότερα σε Δελτία Τύπου
20/09/2023
Δελτίο Τύπου για την 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
30/08/2023
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ…
30/08/2023
΄Ένταξη του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κτίριο…
07/07/2023
Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση της Εγκατάστασης…
07/07/2023
Υπογράφηκε η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση της…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου