26 Μαΐου 2022
18.69 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της ΄΄ Προμήθειας εργαστηριακού εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΔΑ7ΩΨΥ-Φ0Β 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 326 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της ΄΄ Προμήθειας ανταλλακτικών και λοιπού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ταχυδιυλιστηρίου ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Δ4ΝΩΨΥ-6ΡΒ 20/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 325 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση ΄΄Φιλοξενίας -παράθεση γεύματος ατόμων στα πλαίσια του 2ου Διεθνές Φεστιβάλ Ποίησης Κρήτης ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 60ΩΝΩΨΥ-ΜΚΡ 19/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 323 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση Προμηθειών στα πλαίσια της εκδήλωσης για την ΄΄Οδική Συμπεριφορά- Κυκλοφοριακή Αγωγή΄΄»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΘ3ΧΩΨΥ-ΟΞ5 19/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 322 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΥΙΨΩΨΥ-ΝΜΠ 19/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 2821 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού βιολογικού καθαρισμού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ50ΥΩΨΥ-Η9Χ 19/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 2817 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια μπώλ διάθεσης φαγητού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΘΖΩΩΨΥ-ΤΑ8 18/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 2789 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Διάφορες πολιτιστικές δραστηριότητες
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 627ΑΩΨΥ-ΟΚΕ 18/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/359 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡΙ5ΩΨΥ-ΗΗΚ 18/05/2022 Αρ. Πρωτ.: Α/358 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας " Καθαρισμός των κοινοχρήστων χώρων του Δήμου Ανωγείων »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΥΒΛΩΨΥ-Σ2Ρ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 313 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας " ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 90ΕΩΩΨΥ-9Κ2 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 311 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια λαμπτήρων και λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜΣΓΩΨΥ-ΠΒΩ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 2758/17-5-2022 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της " Προμήθειας λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Σ2ΗΩΨΥ-ΑΘΡ 17/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 310 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
"Επικαιροποίηση μελετών" στα πλαισια του έργου "Δημιουργία Πολιτιστικού Πάρκου Δήμου Ανωγείων" ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Π.Δ.Ε
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΨΟΥΩΨΥ-ΓΟ1 16/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 2741 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ- ΚΗΦΗ (ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2021)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 64ΦΤΩΨΥ-ΧΓΩ 12/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 2684 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Υπογραφή σύμβασης για την "Προμήθεια μεταλλικών πλαισίων και κατασκευών Δημοτικής Αποθήκης"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΘΓΩΩΨΥ-ΒΣΜ 12/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 2685 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΤΙ0ΩΨΥ-ΦΦΧ 12/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 2607 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ (Χ.Υ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡ7ΝΩΨΥ-ΨΑ5 12/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 2674 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΕΗΔΩΨΥ-ΨΓΡ 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 2648 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας " Συντήρηση και υποστήριξη εφαρμογών λογισμικού »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6Ι68ΩΨΥ-ΟΟΕ 11/05/2022 Αρ. Πρωτ.: 298 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 79
Υπηρεσίες Δήμου