23.03.2023 - ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΣΕ ΑΛΛΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ, ΣΤΙΣ ΕΔΡΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ 13.03.2023 - Συνάντηση Αστυνομικού Διευθυντή Ρεθύμνου Ταξίαρχου Εμμανουήλ Παπαδάκη με τον Δήμαρχο Ανωγείων Σωκράτη Κεφαλογιάννη 13.03.2023 - Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του έργου « ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ » με συνολικό προϋπολογισμό 1.968.848,97 € 13.03.2023 - Ορκωμοσία νέου μόνιμου υπαλλήλου στον Δήμο Ανωγείων 07.03.2023 - ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ της πράξης: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ» 22.02.2023 - ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 21.02.2023 - ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΩΓΕΙΩΝ 20.02.2023 - ΖΗΜΙΕΣ ΣΕ ΠΑΓΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
29 Μαρτίου 2023
6.34 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΙΚΩΝ ΑΝΑΛΥΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 662ΠΩΨΥ-ΦΨ0 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1965/28-03-2023 ΣΥΜΒΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ–ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (σύμφωνα με την υποβληθήσα προσφορά- (ΟΜΑΔΕΣ 6,7 & 8).
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 63ΘΖΩΨΥ-5ΥΔ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1955 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΄΄ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ–ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ (σύμφωνα με την υποβληθήσα προσφορά- (ΟΜΑΔΑ 9)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΦΒΞΩΨΥ-ΑΧΞ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1953 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής της ΄΄ Προμήθειας συστήματος αναμεταδότη TV Δήμου Ανωγείων ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΨΠΑΩΨΥ-7ΡΧ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 310 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας " Δειγματοληψίας -Αναλύσεων πόσιμου νερού και τροφίμων Παιδικού Σταθμού »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜΡΡΩΨΥ-1ΝΜ 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 309 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας " Φυσικοχημικών αναλύσεων δειγμάτων βιολογικού καθαρισμού»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 63ΤΣΩΨΥ-435 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 308 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας " Φυσικοχημικών αναλύσεων νερού ύδρευσης »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ971ΩΨΥ-470 28/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 307 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Εξουσιοδότηση Δημάρχου στο Δικηγόρο κο Μιχελάκη Νικόλαο για να πραγματοποίηση έρευνα για δημοτικό κτήριο στο υποθηκοφυλακείο Μυλοπόταμου
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΡΟ4ΩΨΥ-ΛΧΚ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 7149 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑ
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΔΒΦΩΨΥ-Η86 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1935 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
«Αμοιβές Νομικών προσώπων Ιδιωτικού Δικαίου».
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΦΓΗΩΨΥ-ΑΛΥ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1930 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια παιδαγωγικού υλικού Α΄θμιας εκπαίδευσης (Χ.Υ Ειδικευμένα)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 67ΞΩΩΨΥ-ΘΘΚ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1883 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας " Επισκευή & Συντήρηση Εγκαταστάσεων Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΕΧΖΩΨΥ-ΛΝΞ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 302 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεσης της ΄΄Προμήθειας λοιπού εξοπλισμού Μηχανοργάνωσης ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΛΧΩΩΨΥ-0ΗΡ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 301 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση για ΄΄ Προμήθεια βιβλίων ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΓΩΙΩΨΥ-ΥΚ0 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 300 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής της΄΄ Προμήθειας Η/Υ-Εκτυπωτών & λοιπού εξοπλισμού Μηχανοργάνωσης ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9699ΩΨΥ-22Η 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 296 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση ΄΄Προμήθειας εργαλείων και λοιπού εξοπλισμού ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 62ΩΙΩΨΥ-ΘΛΥ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 299 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής της ΄΄ Προμήθειας λαμπτήρων & λοιπού ηλεκτρολογικού υλικού ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ω8ΝΡΩΨΥ-ΟΓΓ 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 298 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής της ΄΄ Προμήθειας φωτιστικών σωμάτων ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΒΟΛΩΨΥ-Υ36 27/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 297 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Προμήθεια ειδών διαβίωσης σε οικονομικά αδύνατους κατοίκους του Δήμου Ανωγείων (Χ.Υ Ειδικευμένα απο δωρεές)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜΓΓΩΨΥ-ΣΨΝ 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1893 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΝ9ΘΩΨΥ-8Ο6 24/03/2023 Αρ. Πρωτ.: 1889 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 120
Υπηρεσίες Δήμου