10 Δεκεμβρίου 2023
18.55 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
Αποφάσεις ΔΙΑΥΓΕΙΑ
Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου: "Βελτίωση αγροτοκτηνοτροφικής οδοποιίας Δήμου Ανωγείων"
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ρ6ΠΦΩΨΥ-ΟΟ4 15/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1031 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΖΩΗ
Συμφωνητικό για την εκτέλεση της υπηρεσίας ΄΄ Επισκευή σκαλοπατιών επί της κεντρικής οδού στην περιοχή Άγιος Γεώργιος του Δήμου Ανωγείων ΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΟΩ0ΩΨΥ-ΔΑ9 15/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6487 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση Τεχνικής περιγραφής της υπηρεσίας " ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ »
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΚΚΟΩΨΥ-ΔΓΒ 15/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1030 ΛΟΙΠΕΣ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας "Επισκευή σκαλοπατιών επί της κεντρικής οδού στην περιοχή Άγιος Γεώργιος του Δήμου Ανωγείων»
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΞΔΛΩΨΥ-ΘΜΛ 14/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1029 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ΄΄ Επαύξηση ισχύος από 15,0Kva(Νο 1) σε 55,0Kva(Νο 4) με αριθμό παροχής 54401822-03 στη διεύθυνση Ανώγεια ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΨΠΟΤΩΨΥ-5Ξ6 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1023 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ο2ΕΩΨΥ-9ΘΗ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6455 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΑΗΦΩΨΥ-ΙΞ5 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6456 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ρ5ΙΩΨΥ-ΔΗΒ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6457 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 96ΕΣΩΨΥ-ΞΑΤ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6458 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Επεκτάσεις & Παραλλαγές Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού ΔΕΗ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 6ΑΖΛΩΨΥ-ΥΗ9 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6435 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Ορθή επανάληψη Πρωτότυπη Έκδοση
Δικαιώματα ΔΕΗ από την είσπραξη τελών καθαρ.&φωτ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: ΩΜ8ΦΩΨΥ-ΣΥΥ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6449 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΡΧ6ΩΨΥ-Λ3Υ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6445 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Συμπληρωματική. Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες (3.000,00 Ανειδίκευτα)
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 649ΡΩΨΥ-ΝΛΓ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6446 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος παραγωγικής διαδικασίας 2023 (40.608,73 ΧΥ ΑΝΕΙΔΙΚΕΥΤΑ 11.000 ΤΑΚΤΙΚΑ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Χ4ΨΩΨΥ-88Λ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6444 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 69Ψ4ΩΨΥ-01Τ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6443 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή φωταέριο) για δικές τους υπηρεσίες
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9ΨΦ2ΩΨΥ-84Ν 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 6441 ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση της προμήθειας " Σκευών ΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ4Η6ΩΨΥ-ΡΘΖ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1021 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση ΄΄ Προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 9Ο7ΑΩΨΥ-Ο9Ι 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1020 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση ΄΄ Προμήθειας φυτοπαθολογικού υλικού, λιπασμάτων΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: Ψ6ΗΖΩΨΥ-5ΙΓ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1019 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
Απόφαση «Έγκριση και Απευθείας ανάθεση ΄΄ Προμήθειας φυτών- δενδρυλλίων΄΄
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΔΑ: 661ΘΩΨΥ-ΓΣΗ 13/11/2023 Αρ. Πρωτ.: 1018 ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΩΝ / ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ / ΜΕΛΕΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ
1 2 3 144
Υπηρεσίες Δήμου