20.09.2023 - Δελτίο Τύπου για την 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 13.09.2023 - 13-09-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) 31.08.2023 - Σχολικό παζάρι του Χαμόγελου του Παιδιού 30.08.2023 - ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30.08.2023 - ΄Ένταξη του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κτίριο του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD – LEADER 28.08.2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 4482/1-8-2022 (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 09.08.2023 - Υπογράφηκε η Σύμβαση  μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και των αναδόχων μελετητών για τα πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. 03.08.2023 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023
23 Σεπτεμβρίου 2023
23 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔελτία Τύπου
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) των περιοχών Natura 2000 – Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 11/2/2022 συμπεριέλαβε μεταξύ των άλλων θεμάτων και το θέμα της διαβούλευσης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) που αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης. 

Οι θέσεις του δημοτικού συμβουλίου αποτυπώνονται στη με αριθμό 6/2022 απόφασή του και έχουν ως εξής:

Παρατηρήσεις επί του κειμένου των ΕΠΜ/ΣΔ των περιοχών NATURA 2000 που αφορούν τις περιοχές του Δήμου Ανωγείων

Σύμφωνα με την υπό διαβούλευση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) και το Σχέδιο Διαχείρισης (ΣΔ)για τις περιοχές Natura2000 της Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης και συγκεκριμένα για τις προτάσεις της αναφορικά με τον καθορισμό ζωνών και όρων προστασίας στο Πάρκο Οικοανάπτυξης Ψηλορείτη, εντός των ορίων του Δήμου Ανωγείων εμπίπτουν πέντε (5) διακριτές Ζώνες Προστασίας, ως ακολούθως:

 • Ζώνη Απόλυτης Προστασίας Φύσης (ΖΑΠΦ) – 01: Βάραθρο Ξυλούρη Τάφκος
 • Τμήμα της Ζώνης Προστασίας Φύσης (ΖΠΦ)-01
 • Τμήμα της Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ)-03
 • Ζώνη Βιώσιμης Διατήρησης Φυσικών Πόρων (ΖΔΦΠ)-01
 • Τμήμα της Ζώνη Βιώσιμης Διατήρησης Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΦΠ)-02

Βάσει των όσων προτείνονται στην υπό διαβούλευση ΕΠΜ/ΣΔ θα θέλαμε να διατυπώσουμε τα ακόλουθα.

 1. Αναφορικά με την κτηνοτροφία: θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν τίθενται περιορισμοί στην άσκηση της κτηνοτροφίας, δεδομένου ότι αποτελεί δραστηριότητα θεμελιώδους σημασίας για την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής. Η απουσία περιορισμών θα πρέπει να αφορά και τις σχετικές υποδομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης της δραστηριότητας(μάντρες, σταβλικές εγκαταστάσεις, ομβροδεξαμενές κ.λπ.). Η διαχειριστική προσέγγιση αναφορικά με την άσκηση της βόσκησης (εκ περιτροπής) που η μελέτη προτείνει δεν θα πρέπει να πάρει θεσμικό χαρακτήρα και να θεσμοθετηθεί με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.Θα θέλαμε να υπάρξει σχετική μέριμνα και να γίνουν οι αναγκαίες αναδιατυπώσεις όπου απαιτείται (να μην ισχύει η εκ περιτροπής βόσκηση).
 2. Από τις προβλέψεις των χρήσεων γης για το σύνολο των προτεινόμενων ζωνών προστασίας που εμπίπτουν στα όρια του Δήμου Ανωγείων, δεν είναι σαφές αν δίνεται η δυνατότητα κατασκευής τελεφερίκ (κρεμαστοί ή σχοινοκίνητοι σιδηρόδρομοι) και παρεμφερών μέσων για τη μεταφορά επιβατών. Τέτοιας κλίμακας έργα θα απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση του χιονοδρομικού κέντρου. Θα θέλαμε να προβλεφθεί η σχετική ανάγκη (είτε με αλλαγή ζώνης είτε σε κάθε περίπτωση με κάποιο άλλο τρόπο).
 3. Αναφορικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο στο Τμήμα Προστασίας Φύσης (ΖΠΦ)-01δεν είναι σαφές αν θα καταστεί εφικτό να υλοποιηθεί η σχεδιαζόμενη διάνοιξη η οποία θα συνενώσει υφιστάμενο οδικό δίκτυο για την μετάβαση από την περιοχή του Οροπεδίου της Νίδας στα Βορίζια. Θα θέλαμε να προβλέπεται η σχετική ανάγκη(είτε με αλλαγή ζώνης είτε σε κάθε περίπτωση με κάποιο άλλο τρόπο και να μην ισχύει κάποια απαγόρευση).
 4. Αναφορικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που δίνεται από τις προτάσεις της μελέτης, τόσο στις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ) όσο και στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΦΠ) θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την αντίθεση μας και να ζητήσουμε να υπάρχει σχετική αναφορά περί μη δυνατότητας εγκατάστασης ΑΠΕ σε όλες τις Ζώνες.
 5. Επίσης προτείνουμε στην κατάρτιση της μελέτης να ληφθούν υπόψη τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων καθώς και τα ΣΧΟΟΑΠ.
 6. Τέλος, αντίθετοι είμαστε και με τη διέλευση του δικτύου υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ από τις εκτάσεις των περιοχών Natura 2000 του Ψηλορείτη. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετάσει η ομάδα μελέτης τη σχετική απαγόρευση και να διατυπωθεί σχετικός όρος στις μη επιτρεπόμενες χρήσεις.

Xάρτες όπως διαμορφώνονται με βάση την προτεινόμενη μελέτη.

 

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δελτία Τύπου
20/09/2023
Δελτίο Τύπου για την 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
30/08/2023
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ…
30/08/2023
΄Ένταξη του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κτίριο…
09/08/2023
Υπογράφηκε η Σύμβαση  μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και…
07/07/2023
Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση της Εγκατάστασης…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου