4 Μαρτίου 2024
18.55 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔελτία Τύπου
Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) των περιοχών Natura 2000 – Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ανωγείων

Το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 11/2/2022 συμπεριέλαβε μεταξύ των άλλων θεμάτων και το θέμα της διαβούλευσης των Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών (ΕΠΜ) που αφορούν στις προστατευόμενες περιοχές NATURA 2000 της κεντρικής και ανατολικής Κρήτης. 

Οι θέσεις του δημοτικού συμβουλίου αποτυπώνονται στη με αριθμό 6/2022 απόφασή του και έχουν ως εξής:

Παρατηρήσεις επί του κειμένου των ΕΠΜ/ΣΔ των περιοχών NATURA 2000 που αφορούν τις περιοχές του Δήμου Ανωγείων

Σύμφωνα με την υπό διαβούλευση Ειδική Περιβαλλοντική Μελέτη (ΕΠΜ) και το Σχέδιο Διαχείρισης (ΣΔ)για τις περιοχές Natura2000 της Κεντρικής και Ανατολικής Κρήτης και συγκεκριμένα για τις προτάσεις της αναφορικά με τον καθορισμό ζωνών και όρων προστασίας στο Πάρκο Οικοανάπτυξης Ψηλορείτη, εντός των ορίων του Δήμου Ανωγείων εμπίπτουν πέντε (5) διακριτές Ζώνες Προστασίας, ως ακολούθως:

 • Ζώνη Απόλυτης Προστασίας Φύσης (ΖΑΠΦ) – 01: Βάραθρο Ξυλούρη Τάφκος
 • Τμήμα της Ζώνης Προστασίας Φύσης (ΖΠΦ)-01
 • Τμήμα της Ζώνη Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ)-03
 • Ζώνη Βιώσιμης Διατήρησης Φυσικών Πόρων (ΖΔΦΠ)-01
 • Τμήμα της Ζώνη Βιώσιμης Διατήρησης Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΦΠ)-02

Βάσει των όσων προτείνονται στην υπό διαβούλευση ΕΠΜ/ΣΔ θα θέλαμε να διατυπώσουμε τα ακόλουθα.

 1. Αναφορικά με την κτηνοτροφία: θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι δεν τίθενται περιορισμοί στην άσκηση της κτηνοτροφίας, δεδομένου ότι αποτελεί δραστηριότητα θεμελιώδους σημασίας για την τοπική οικονομία, τον πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής. Η απουσία περιορισμών θα πρέπει να αφορά και τις σχετικές υποδομές και εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης της δραστηριότητας(μάντρες, σταβλικές εγκαταστάσεις, ομβροδεξαμενές κ.λπ.). Η διαχειριστική προσέγγιση αναφορικά με την άσκηση της βόσκησης (εκ περιτροπής) που η μελέτη προτείνει δεν θα πρέπει να πάρει θεσμικό χαρακτήρα και να θεσμοθετηθεί με την έκδοση του σχετικού Προεδρικού Διατάγματος.Θα θέλαμε να υπάρξει σχετική μέριμνα και να γίνουν οι αναγκαίες αναδιατυπώσεις όπου απαιτείται (να μην ισχύει η εκ περιτροπής βόσκηση).
 2. Από τις προβλέψεις των χρήσεων γης για το σύνολο των προτεινόμενων ζωνών προστασίας που εμπίπτουν στα όρια του Δήμου Ανωγείων, δεν είναι σαφές αν δίνεται η δυνατότητα κατασκευής τελεφερίκ (κρεμαστοί ή σχοινοκίνητοι σιδηρόδρομοι) και παρεμφερών μέσων για τη μεταφορά επιβατών. Τέτοιας κλίμακας έργα θα απαιτηθούν για την εξυπηρέτηση του χιονοδρομικού κέντρου. Θα θέλαμε να προβλεφθεί η σχετική ανάγκη (είτε με αλλαγή ζώνης είτε σε κάθε περίπτωση με κάποιο άλλο τρόπο).
 3. Αναφορικά με τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης που σχετίζονται με το οδικό δίκτυο στο Τμήμα Προστασίας Φύσης (ΖΠΦ)-01δεν είναι σαφές αν θα καταστεί εφικτό να υλοποιηθεί η σχεδιαζόμενη διάνοιξη η οποία θα συνενώσει υφιστάμενο οδικό δίκτυο για την μετάβαση από την περιοχή του Οροπεδίου της Νίδας στα Βορίζια. Θα θέλαμε να προβλέπεται η σχετική ανάγκη(είτε με αλλαγή ζώνης είτε σε κάθε περίπτωση με κάποιο άλλο τρόπο και να μην ισχύει κάποια απαγόρευση).
 4. Αναφορικά με τη δυνατότητα εγκατάστασης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) που δίνεται από τις προτάσεις της μελέτης, τόσο στις Ζώνες Διατήρησης Οικοτόπων και Ειδών (ΖΔΟΕ) όσο και στις Ζώνες Βιώσιμης Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (ΖΒΔΦΠ) θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την αντίθεση μας και να ζητήσουμε να υπάρχει σχετική αναφορά περί μη δυνατότητας εγκατάστασης ΑΠΕ σε όλες τις Ζώνες.
 5. Επίσης προτείνουμε στην κατάρτιση της μελέτης να ληφθούν υπόψη τα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια των Δήμων καθώς και τα ΣΧΟΟΑΠ.
 6. Τέλος, αντίθετοι είμαστε και με τη διέλευση του δικτύου υψηλής τάσης του ΑΔΜΗΕ από τις εκτάσεις των περιοχών Natura 2000 του Ψηλορείτη. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να εξετάσει η ομάδα μελέτης τη σχετική απαγόρευση και να διατυπωθεί σχετικός όρος στις μη επιτρεπόμενες χρήσεις.

Xάρτες όπως διαμορφώνονται με βάση την προτεινόμενη μελέτη.

 

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δελτία Τύπου
11/01/2024
Ορισμός άμισθου αντιδημάρχου στο Δήμο Ανωγείων και συγκρότηση Επιτροπών Καταγραφής…
09/01/2024
Εκλογή του προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και εκλογή της πενταμελούς…
03/01/2024
Υπογραφή Σύμβασης για την εκπόνηση «Μελετών Επέκτασης – Αναβάθμισης Σχολικού…
28/12/2023
Τελετή ορκωμοσίας της Νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Ανωγείων για…
12/12/2023
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ ΚΑΙ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗ ΔΕΝΤΡΟΥ
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου