20.09.2023 - Δελτίο Τύπου για την 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. 13.09.2023 - 13-09-2023 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΦΑΝΕΡΗΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΝΩΓΕΙΩΝ ΣΕ ΠΑΡΟΧΟ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ Η/Ο ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ/ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΣ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΩΝ ΣΗΜΕΙΩΝ ΕΠΑΝΑΦΟΡΤΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΦΟΡΤΙΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ (Σ.Φ.Η.Ο.) 31.08.2023 - Σχολικό παζάρι του Χαμόγελου του Παιδιού 30.08.2023 - ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 30.08.2023 - ΄Ένταξη του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κτίριο του Α.Κ.Ο.Μ.Μ. – ΨΗΛΟΡΕΙΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. Ο.Τ.Α.» στο Τοπικό Πρόγραμμα CLLD – LEADER 28.08.2023 - ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤ. 4482/1-8-2022 (ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ) 09.08.2023 - Υπογράφηκε η Σύμβαση  μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και των αναδόχων μελετητών για τα πρώτα Τοπικά Πολεοδομικά Σχέδια. 03.08.2023 - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2023
23 Σεπτεμβρίου 2023
23 oC
Καλωσήρθατε στην ενότητα των Δημοτών
ΑρχικήΔελτία Τύπου
Ψήφισμα Τράπεζα Πειραιώς

Μετά την ανακοίνωση της πρόθεσης της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς για το κλείσιμο του καταστήματος της στο Δήμο Ανωγείων, συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση σχετικά με το εν λόγω θέμα, το οποίο αποτέλεσε και το μοναδικό θέμα συζήτησης, με διευρυμένη συμμετοχή όλων των συλλογικών φορέων του τόπου. Ο Δήμος Ανωγείων, ο Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός, ο Κτηνοτροφικός Σύλλογος, ο Γεωργικός Συνεταιρισμός, ο Εμπορικός Σύλλογος, Πολιτιστικοί φορείς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων εξέφρασαν την κάθετη αντίθεση τους για την επιχειρούμενη αντιμετώπιση των κατοίκων του Ορεινού Δήμου μας αλλά και της ευρύτερης περιοχής, ως πολίτες κατώτερης κατηγορίας.

Αφού συνδιαλέχθηκαν αποφάσισαν στη σύνταξη σχετικού ψηφίσματος και της αποστολής του στον Πρωθυπουργό, στο Υπουργείο Εσωτερικών και Οικονομίας, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στην τράπεζα Πειραιώς και σε όλους τους φορείς και εκπροσώπους του τόπου μας.

 

Ψήφισμα Δήμου Ανωγείων

 

“το πλαίσιο της εδαφικής δικαιοσύνης και της εδαφικής αλληλεγγύης επιβάλλουν την διατήρηση του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στ’ Ανώγεια”

 

Οι ορεινές περιοχές αποτελούν, μία συμπαγή ενότητα, ένα κοινό μέτωπο φύσης και ανθρώπου που αντέχουν αλλά και αντιστέκονται σθεναρά τόσο στο χρόνο όσο και στις καθημερινές δυσκολίες.

Αυτές οι περιοχές αποτελούν ακόμη και σήμερα τόπους με ξεχωριστή ταυτότητα, φιλοσοφία και τρόπο ζωής, που η εξέλιξή τους στηρίχθηκε λιγότερο σε έννοιες και όρους όπως στρατηγική, σχεδιασμός, πολιτική βούληση και πολύ περισσότερο στην ανθρώπινη θέληση, στην αυθεντικότητα, στον χαρακτήρα, τις ομορφιές, τις ιδιαιτερότητες, τη κοινωνική σύνθεση και συνοχή, την ανθρώπινη επαφή και τους τοπικούς παραγωγικούς πόρους.

Η οικοδόμηση μιας ορεινής οικονομίας απαιτεί πολλές προσπάθειες εκ μέρους όλων των εμπλεκομένων αλλά και μονόδρομο γι’ αυτούς που επιλέγουν να ζήσουν με μια διαφορετική ποιότητα ζωής και να στηρίξουν την ελληνική ύπαιθρο. Σε όλο αυτό το εγχείρημα απαιτείται, συμμετοχικότητα, συλλογικότητα, σύμπραξη δημόσιου, και ιδιωτικού τομέα και στο πλαίσιο εδαφικών στρατηγικών.

Το κράτος θα πρέπει να δεσμευθεί ότι θα δημιουργήσει συνθήκες που θα επιτρέπουν στις ορεινές κοινωνίες να εξασφαλίζουν εισοδήματα και υπηρεσίες εφάμιλλα με εκείνα των αστικών περιοχών, υιοθετώντας στην πράξη τις αρχές της εδαφικής αλληλεγγύης και της εδαφικής δικαιοσύνης.

Η απουσία καταστημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων στην περιοχή μας θα έχει, σημαντική επίδραση στην ποιότητα και την εγγύτητα εξυπηρέτησης της πελατείας και του πληθυσμού, δημιουργώντας συνθήκες τραπεζικού αποκλεισμού στην τοπική κοινότητα και οικονομία.

 

Επισημαίνεται ειδικότερα ότι, η πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές υπηρεσίες συνιστά βασικό στοιχείο «ομαλής» κοινωνικοοικονομικής ένταξης, ενώ ο περιορισμός της έκτασης του φαινομένου θεωρείται κρίσιμος για την εμπέδωση της κοινωνικής δικαιοσύνης.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέταξε πρόσφατα την πρόσβαση σε τραπεζικές υπηρεσίες στον Ευρωπαϊκό Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων, που έχει ως στόχο να «εξασφαλίσει στους πολίτες νέα και αποτελεσματικότερα δικαιώματα».

 

Στο πλαίσιο αυτό ορίζεται ρητά ότι, «κάθε άτομο έχει δικαίωμα πρόσβασης σε βασικές ποιοτικές υπηρεσίες όπως μεταξύ άλλων η ύδρευση, η αποχέτευση, η ενέργεια,οι μεταφορές,οι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και οι ψηφιακές επικοινωνίες.»

 

Το επιχειρούμενο κλείσιμο της Τράπεζας Πειραιώς, συνεπάγεται αυτομάτως και συρρίκνωση του οικονομικού κύκλου τοπικών επιχειρήσεων, δημιουργώντας αποεπένδυση, οικονομική ανισορροπία και εν τέλει μείωση της απασχόλησης στην τοπική κοινωνία. Είμαστε βέβαιοι ότι θα επιτείνει δυσμενέστερα, την πρόσβαση του πληθυσμού, νοικοκυριών και επιχειρήσεων, σε βασικές και ποιοτικές χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες.

 

Οι Τράπεζες έχουν διευρυμένο οικονομικό ρόλο στην ελληνική οικονομία με τον τραπεζοκεντρικό χαρακτήρα τους.

Δεν επιτρέπεται όμως, ο μοναδικός γνώμονας στη λειτουργία τους, να είναι η κερδοφορία τους, χωρίς να αποδίδουν το ανάλογο κοινωνικό μέρισμα σε όλους τους συμμέτοχους, διότι με τον τρόπο αυτό επηρεάζουν ανισομερώς την ανάπτυξη και την κοινωνική ευημερία.

 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

 

  • ο Δήμος Ανωγείων διαθέτει μονάχα ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα, αυτό της Τράπεζας Πειραιώς.
  • ο Δήμος μας είναι κατά κύριο λόγο αγροτοκτηνοτροφικός κατά συνέπεια έχει πολλές συναλλαγές με τον ΟΠΕΚΕΠΕ με τον οποίο έχει αποκλειστική συνεργασία η Τράπεζα Πειραιώς.
  • εξυπηρετεί πάνω από 10.000 κατοίκους της ευρύτερης ορεινής περιοχής του Ψηλορείτη οι οποίοι στην πλειοψηφία τους είναι αγρότες- κτηνοτρόφους και αρκετοί από αυτούς υπερήλικες.
  • το κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς είναι συνέχεια του καταστήματος της Αγροτικής Τράπεζας και είναι συνυφασμένο με τους τρόπους τραπεζικών συναλλαγών των κατοίκων.
  • το κτήριο στέγασης της Τράπεζας Πειραιώς είναι ιδιόκτητο ως συνέχεια της παλιάς Αγροτικής Τράπεζας.
  • το προσωπικό που απασχολείται είναι το ελάχιστο (τρία άτομα) και επί της ουσίας προσφέρει υπηρεσίες θυρίδας και όχι καταστήματος.
  • η απόσταση κάλυψης για την εξυπηρέτηση από άλλη τράπεζα είναι στα 70 (με την επιστροφή) χιλιόμετρα που με δεδομένα την ελλιπή συγκοινωνιακή σύνδεση και ένα επικίνδυνο και απαρχαιωμένο οδικό δίκτυο θα επιβαρύνει τους κατοίκους με επιπλέον εργατοώρες και κόστος.
  • όλες οι τοπικές επιχειρήσεις εξέφρασαν την αντίθεσή τους στο κλείσιμο του μοναδικού χρηματοπιστωτικού ιδρύματος στην περιοχή των Ανωγείων αλλά και στην ευρύτερη περιοχή και δήλωσαν την πρόθεσή τους για μεταφορά των συναλλαγών τους σε άλλη τράπεζα, μιας και το μοναδικό κίνητρό τους εξαλείφεται με το κλείσιμο του υποκαταστήματος στο Δήμο Ανωγείων

 

Α  Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ο  Υ  Μ   Ε       Ο  Μ  Ο  Φ  Ω  Ν  Α

 

Εκφράζουμε  την αντίθεση μας σε κάθε κίνηση που τείνει να υποβαθμίσει τον τόπο μας και να δυσχεράνει τις συλλογικές προσπάθειες για την ανάδειξη κι ανάπτυξη του.

Επισημαίνουμε την αναγκαιότητα της παραμονής του καταστήματος της Τράπεζας Πειραιώς στα Ανώγεια, του μοναδικού τραπεζικού καταστήματος στο Δήμο μας και στην ευρύτερη περιοχή.

Τονίζουμε το ειδικό βάρος που έχει η Τράπεζα Πειραιώς για τη γεωργοκτηνοτροφική περιοχή μας από το γεγονός ότι στην Τράπεζα Πειραιώς έχει περιέλθει η Αγροτική Τράπεζα Ελλάδας.

Ζητούμε την παρέμβαση και την αρωγή της Ελληνικής Κυβέρνησης και της Τράπεζας της Ελλάδος ώστε το Κατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς να συνεχίσει απρόσκοπτα και επ’ ωφελεία  του κοινωνικού συνόλου τη λειτουργία του για τη διασφάλιση της Εδαφικής Αλληλεγγύης και της Εδαφικής Δικαιοσύνης στον τόπο μας.

Τέλος, δηλώνουμε τη βούληση και την αποφασιστικότητά του Δήμου Ανωγείων να στηρίξουμε κάθε προσπάθεια και δράση που προάγει κι ενώνει τον τόπο μας και τους ανθρώπους του.

Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στο γραφείο του Πρωθυπουργού, των αρμόδιων Υπουργών, των Βουλευτών του Ν. Ρεθύμνης, στην Διοίκηση της Τραπέζης της Ελλάδος, της Διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.

 

 

Ανώγεια 6 Ιουλίου 2021

Σχετικά Έγγραφα

Περισσότερα σε Δελτία Τύπου
20/09/2023
Δελτίο Τύπου για την 24ωρη Γενική Πανελλαδική Απεργία της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
30/08/2023
ΤΕΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΩΣΗ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ…
30/08/2023
΄Ένταξη του έργου με τίτλο «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κτίριο…
09/08/2023
Υπογράφηκε η Σύμβαση  μεταξύ του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) και…
07/07/2023
Υπογραφή Σύμβασης για την κατασκευή του έργου «Αναβάθμιση της Εγκατάστασης…
Δείτε Περισσότερα
Υπηρεσίες Δήμου